X

1000M2 ĐẤT BIỆT THỰ BIỂN PHAN THIẾT, GIÁ ĐẦU TƯ, XÂY Ở ĐỀU ĐƯỢC

  • Quận/huyện: Thành phố Phan Thiết
  • Đường/phường: Tỉnh Lộ 719 Xã Tiến Thành

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm