X

Bán đất đường Thân Nhân Trung 2, đường 13m, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, giá tốt để đầu tư

  • Quận/huyện: Thành phố Nha Trang
  • Đường/phường: Vĩnh Hòa Thân Nhân Trung 2

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Trang chuyên thổ cư Hà Nội: https://thocuhn.vn/