X

Bán khách sạn 8 tầng Loseby, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà

  • Quận/huyện: Quận Sơn Trà
  • Đường/phường: Đường Loseby Phường An Hải Bắc

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm