cần chuyền nhượng 5.5 ha đất trang trại tại huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình

  • Quận/huyện: Huyện Kỳ Sơn
  • Đường/phường: Mông Hóa Đại lộ Hòa Bình

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Tự làm landing page miễn phí