X

Căn góc đường Trần Nhật Duật và Lam Sơn

  • Quận/huyện: Thành phố Nha Trang
  • Đường/phường: Phước Hòa Trần Nhật Duật

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm