X

Chỉ điểm dự án đất nền tăng giá vượt bậc ở KonTum

  • Quận/huyện: Thành phố Kon Tum

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm