X

Chính chủ cho thuê nhà (cả nhà hoặc riêng từng tầng)

  • Quận/huyện: Long Biên
  • Đường/phường: Nguyễn Sơn

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm