X

CHO THUÊ CỬA HÀNG, VĂN PHÒNG, TẦNG 1 HOẶC 1+2

  • Quận/huyện: Long Biên

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Trang chuyên thổ cư Hà Nội: https://thocuhn.vn/