X

Cho thuê đất và bán đất, kho xưởng 5000m2 - 45ha KCN Cầu Cảng Phước Đông, Cần Đước Long An

  • Quận/huyện: Huyện Cần Đước
  • Đường/phường: ĐT 826 Phước Đông

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm