X

Cho thuê kho chứa hàng diện tích 2500M2 tại KCN Hà Nội - Đài Tư quận Long Biên/0866683628

  • Quận/huyện: Long Biên
  • Đường/phường: Nguyễn Văn Linh Long Biên

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm