X

Cho thuê kho diện tích từ 1,500m2 đến 14,000m2 tại Hoàng Sa, Kim Nỗ, Hà Nội

  • Quận/huyện: Đông Anh
  • Đường/phường: Hoàng Sa Xã Kim Nỗ

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm