X

Cho thue mặt bằng Kios bệnh viện 7B

  • Quận/huyện: Thành phố Biên Hòa
  • Đường/phường: Nguyễn Ái Quốc Tân Tiến

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm