X

Cho thuê nhà khu HUD, đường Lý Nhân Tông, phường Võ Cường

  • Quận/huyện: Thành phố Bắc Ninh
  • Đường/phường: Lý Nhân Tông Võ Cường

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm