Cho thuê nhà, ở độc lập, điện nước theo giá nhà nước ở Nam Hải, Hải An, Hải Phòng

  • Quận/huyện: Quận Hải An
  • Đường/phường: Nam Hải Hàng Tổng

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Trang chuyên thổ cư Hà Nội: https://thocuhn.vn/