Cho thuê nhà xưởng khung Zamil mới 100% khu vực Kim Thành Tỉnh Hải Dương

  • Quận/huyện: Huyện Kim Thành

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Tự làm landing page miễn phí