X

Cho Thuê Nhà Xưởng Sản XuấtTại Khu Công Nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng

  • Quận/huyện: Quận Đồ Sơn
  • Đường/phường: Ngọc Xuyên Ngọc Xuyên

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm