X

CHO THUÊ PHÒNG TRỌ MỚI XÂY QUẬN THỦ ĐỨC

  • Quận/huyện: Quận Thủ Đức
  • Đường/phường: Đường số 16 Phường Linh Chiểu

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm