X

Cho thuê xưởng 2500m2 tại Thiện Kế , Bình Xuyên .

  • Quận/huyện: Huyện Bình Xuyên
  • Đường/phường: Đường 310 Thiện Kế

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm