X

Chủ kẹt vốn làm ăn cần bán nhanh lô TĐC Đất Lành, giá tốt

  • Quận/huyện: Thành phố Nha Trang
  • Đường/phường: Vĩnh Thái

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm