X

Chuyển nhượng 2 lô Khu quy hoạch Bắc Hương Sơ, Tp Huế. Đường 19m5

  • Quận/huyện: Thành phố Huế
  • Đường/phường: Nguyễn Văn Linh Phường Hương Sơ

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm