Chuyển nhượng 2 lô liền nhau khu tái định cư Visip 4, Lập Lễ, Thủy Nguyên

  • Quận/huyện: Huyện Thủy Nguyên
  • Đường/phường: Lập Lễ

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Trang chuyên thổ cư Hà Nội: https://thocuhn.vn/