X

​Chuyển nhượng lô 144m2 KQH Hương Sơ, đường rộng 11,5m. Sau lưng điện lực Bắc Sông Hương

  • Quận/huyện: Thành phố Huế

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm