Chuyển nhượng suất ngoại giao One World đường phố nối thẳng ra biển, 2 mặt tiền cuối cùng

  • Quận/huyện: Thị xã Điện Bàn
  • Đường/phường: ĐT 603 phường Điện Ngọc

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Trang chuyên thổ cư Hà Nội: https://thocuhn.vn/