X

Chuyển nhượng thửa đất 32 tại thôn Hoàng Xá, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội

  • Quận/huyện: Thạch Thất
  • Đường/phường: Xã Lại Thượng Liên Xã

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm