X

Cụm kho Tam Bình, Thủ Đức, Quốc Lộ 1A 50m ngay KCN Sóng Thần, chế xuất Linh Trung,

  • Quận/huyện: Quận Thủ Đức
  • Đường/phường: Đường Quốc lộ 1A Phường Linh Trung

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm