X

Cuối năm ngân hàng thanh lý 5 lô thổ cư 2 lô góc 2 MT khu Tên Lửa City Trần Văn Giàu

  • Quận/huyện: Huyện Bình Chánh
  • Đường/phường: Lê Minh Xuân Trần Văn Giàu

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm