D Homme biểu tượng mới của quận 6, mở bán giai đoạn 1 đầu tháng 7/2019, thanh toán 95% CK 20%

  • Quận/huyện: Quận 6
  • Đường/phường: Nhánh Số 36 Hồng Bàng

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Trang chuyên thổ cư Hà Nội: https://thocuhn.vn/