X

Đất 27 Dương Khuê, KQH Xuân Phú, Huế, 12.3 tỷ, 114m2

  • Quận/huyện: Thành phố Huế
  • Đường/phường: Xuân Phú Dương Khuê

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm