X

? Đất Khúc Hạo, Sơn Trà gần Bùi Huy Bích 100m2, 6 tỷ tl

  • Quận/huyện: Quận Sơn Trà
  • Đường/phường: Khúc hạo Phường Nại Hiên Đông

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm