X

Đất phân lô chợ xã Vĩnh Phương, Nha Trang, giá đầu tư

  • Quận/huyện: Thành phố Nha Trang
  • Đường/phường: Vĩnh Phương Hòn Nghê 1

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm