X

Đất Xanh ra mắt khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Tây Nguyên

  • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
  • Đường/phường: Nguyễn Huệ Thị trấn Đắk Đoa

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm