X

Gấp 2 lô kề nhau giá rẻ sổ riêng xã Đông Thanh Lâm Hà giáp ranh Nam Ban ven Đà Lạt

  • Quận/huyện: Huyện Lâm Hà
  • Đường/phường: Tỉnh lộ 725 Xã Đông Thanh

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm