X

Góc Nhượng Nhà Do em chuyển chỗ làm nên em muốn nhượng lại căn hộ tại toà lancaster 20 núi trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

  • Quận/huyện: Ba Đình
  • Đường/phường: Núi Trúc Giảng Võ 

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm