X

Hiếm có , khó tìm, nhà đẹp xuất sắc, vuông thành sắc cạnh, xây dựng chắc chắn.

  • Quận/huyện: Thanh Xuân

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm