X

Hot! MT Trần Bình Trọng, Q. 5, 45x65m, 400.000m2

  • Quận/huyện: Quận 5
  • Đường/phường: Trần Bình Trọng

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm