X

KHU ĐÔ THỊ PHÍA BẮC KONTUM NƠI TẬP TRUNG GIỚI THƯỢNG LƯU NHIỀU NHẤT KONTUM.

  • Quận/huyện: Thành phố Kon Tum

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm