X

Khu đô thị số 11, liên hệ đầu tư 0773307373

  • Quận/huyện: Thị xã Điện Bàn
  • Đường/phường: Điện Dương phường Vĩnh Điện

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm