X

Khu tiềm năm nhất để đầu tư ở tp Tam Kỳ, có sổ Đỏ.

  • Quận/huyện: Thành phố Tam Kỳ

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Trang chuyên thổ cư Hà Nội: https://thocuhn.vn/