X

KIệt oto quay đầu Phạm Thị Liên, Kim Long, hướng chính đông- Lh Quỳnh Như 070.817.7718

  • Quận/huyện: Thành phố Huế
  • Đường/phường: Phạm Thị Liên Phường Kim Long

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm