Masteri Parkland, Q2, nhận booking giữ chỗ chắc suất cho ngày mở bán, giá tốt nhất thị trường

  • Quận/huyện: Quận 2
  • Đường/phường: An Phú Xa Lộ Hà Nội

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Trang chuyên thổ cư Hà Nội: https://thocuhn.vn/