X

Mặt bằng kinh doanh Thành phố Nha Trang, DT 50m2

  • Quận/huyện: Thành phố Nha Trang
  • Đường/phường: Phước Tiến Trần Bình Trọng

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm