X

Mặt bằng làm kho hoặc xưởng (+ ở) TP Đà Lạt 300m2

  • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
  • Đường/phường: 8 Phù Đổng Thiên Vương

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm