X

MẶT PHỐ HÀNG ĐẬU - ĐƯỜNG 2 CHIỀU MÁY BAY ĐỖ - 1 SỔ CHÍNH CHỦ - MỞ BAR SÀN KIẾM BỘN TIỀN

  • Quận/huyện: Hoàn Kiếm
  • Đường/phường: Hàng Đậu Phường Đồng Xuân

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm