X

Nền đẹp mặt tiền Tầm Vu, khu VIP khi bờ kè hoàn thành

  • Quận/huyện: Quận Ninh Kiều
  • Đường/phường: Tầm Vu

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm