X

NGUYỄN VĂN CỪ 5T - 7 chỗ thông, vào nhà-2 thoáng viễn.

  • Quận/huyện: Long Biên
  • Đường/phường: Nguyễn Văn Cừ Bồ Đề

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm