Nhà kiêt Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

  • Quận/huyện: Quận Thanh Khê
  • Đường/phường: Chính Gián Điện Biên Phủ

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Trang chuyên thổ cư Hà Nội: https://thocuhn.vn/