X

Nhà Quận 1, Trần Khắc Chân, Tân Định, Q1, 22m2, giá 3.2 tỷ.

  • Quận/huyện: Quận 1

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm