X

NHẬN ĐẶT CHỖ SUẤT NGOẠI GIAO KĐT TNR STARS DAK DOA GIA LAI CHỈ VỚI 30 TRIỆU ĐỒNG

  • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
  • Đường/phường: Nguyễn Huệ Xã H' Neng

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm