Nhận hồ sơ vào tên trực tiếp CĐT đợt cuối tòa H1 thuộc dự án Hope Residence, Phúc Đồng, Long Biên

  • Quận/huyện: Long Biên
  • Đường/phường: Phúc Đồng Chu Huy Mân

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm

Tự làm landing page miễn phí