X

Nhượng lại mặt bằng kinh doanh mặt phố Hoàng Văn Thái

  • Quận/huyện: Thanh Xuân
  • Đường/phường: Hoàng Văn Thái Khương Trung

Giá: Diện tích: Liên hệ:

Báo cáo vi phạm